Home Contact us Site map
Home l About us l People l Events & Projects l Publications l Donors & Friends l Links l Contact
Books
Chapters
Articles
Reviews
Articles
Ondrasek, Lubomir Martin. Jánovi Figeľovi sa nepodarilo rozptýliť pochybnosti [Ján Figeľ Has Not Dispelled Doubts]. In Denník N, October 3, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Autentický mier je dobro, ktoré niečo stojí [Authentic Peace is a Costly Good]. In Denník N, September 21, 2018.
 
Rozhovor s Ľubomírom Martinom Ondráškom: Teológia vo verejnom priestore - časť 1, [Theology in the Public Sphere - Part 1]. In: Slovenský evanjelikálny inštitút, September 16, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Solidarita s otrasenými katolíkmi v čase krízy [Solidarity with the Shaken Catholics at a Time of Crisis]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, September 3, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Mal by Ján Figeľ pokračovať vo funkcii? [Should Ján Figeľ Continue in His Position]. In Denník N, August 31, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin & Danni Ondraskova.. Je možné byť priateľmi napriek ideologickým a politickým rozdielom?” [Can We Be Friends Despite Ideological and Political Differences?]. In Denník N, July 21, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Ak chcú kresťania meniť spoločnosť, musia pozývať k nasledovaniu Krista [If Christians Want to Change Society, They Must Invite People to Follow Christ]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, June 22, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Za Kotlebov návrh nehlasovať ani v gumenných rukaviciach [For Kotleba’s Proposal Not Even in Rubber Gloves]. In Denník N, June 1, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. A Public Theologian from "Atheist" Czechia: Tomáš Halík Turns Seventy." Sightings: Religion in Public Life. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, May 31, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Slovensku hrozí kultúrna vojna. Ako jej možno predísť? [How Can Slovakia Avoid an Imminent Culture War?]. In Denník N, May 29, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Cieľom verejnej teológie je dobrá spoločnosť [The Goal of Public Theology Is a Good Society]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, May 20, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Mal by Západ načúvať kritike Východu? [Should the West Listen to Criticism from the East?]. In Denník N, May 15, 2018.
 
Rozhovor s Ľubomírom Martinom Ondráškom: Teológia vo verejnom priestore - časť 1, [Theology in the Public Sphere - Part 1]. In: Slovenský evanjelikálny inštitút, May 3, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Kresťan: krotiteľ cynizmu, šíriteľ nádeje, nástroj zmeny [Christian as Cynicism Tamer, Hope Spreader, and Difference Maker]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, April 30, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Za spravodlivejšie Slovensko [Toward a More Just Slovakia]. In Denník N, April 24, 2018.
 
 
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Cesta viery Jean Bethke Elshtainovej [The Spiritual Journey of Jean Bethke Elshtain]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, March 15, 2017.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Kto je lepší kresťan? Politik, ktorý nezneužíva kresťanskú kartu [Who is the Better Christian? A Politician Who Does Not Abuse a Christian Card]. In: Denník N, February 13, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Abrahám Lincoln: inšpirácia pre politikov, výzva pre voličov" [Abraham Lincoln: Inspiration and Challenge]. In: Denník N, February 9, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "The Irony of Czechoslovakia's History: Twenty-Five Years after the Velvet Divorce." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, January 27, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Prvácke vysvedčenie prezidenta Trumpa" [President Trump’s First-Year Report Card]. In: Denník N, January 21, 2018.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Pokračovanie putovania: charakteristiky verejnej teológie Tomáša Halíka" [Continuation of the Journey: Characteristics of Public Theology of Tomáš Halík]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, December 15, 2017.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "O Vianociach, politickej korektnosti a začiatku pádu Roberta Fica" [On Christmas, Political Correctness, and the Beginning of the Fall of Robert Fico]. In: Denník N, December 14, 2017.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Spiritual Autobiography: A Vehicle for Religious and Ethical Transformation." In: Spirituality Studies, Volume 3, Issue 2, Fall 2017, 2-7.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Husákove deti sú najšťastnejšou generáciou. Budú aj najlepšou?" [Husak's Children Are the Luckiest Generation. Will They Also Be the Best?]". In: Denník N, November 16, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Trojdňové putovanie s Tomášom Halíkom a niekoľko myšlienok o jeho teológii" [Three-Day Journey with Tomáš Halík and a Few Thoughts on His Theology]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, November 16, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "O politickej zodpovednosti kresťanov" [On Christian Political Responsibility]. In: Rozsievač: Časopis Bratskej jednoty baptistov, 86/11, 10.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Skrotenie kritického ducha" [Taming the Critical Spirit]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, October 19, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin & Danni Ondraskova. "Je na amerických univerzitách ohrozená sloboda prejavu?" [Is Free Speech at Risk at American Universities?]. In: Denník N, October 6, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Sprísnenie cirkevného zákona na Slovensku” [Tightining Church Law in Slovakia]. In: Dingir: Religionistický časopis o současné náboženské scéně, XX, 3/2017, 81..
Ondrasek, Noema Bradnanska & Ondrasek, Lubomir Martin. "Láska dokáže zázraky" [Love Can Do Miracles]. In: Rozsievač: Časopis Bratskej jednoty baptistov, 86/9, 7.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Má štátne financovanie negatívny dosah na ich verejnú službu?" [Does State Funding of Churches Have a Negative Impact on Their Public Service?]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, September 11, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "O registrovaných partnerstvách inak" [A Different Look at the Registered Partnerships]. In: Denník N, August 24, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Jean Bethke Elshtain: An Augustinian at War." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, August 11, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Verejní teológovia: kto sú a prečo ich potrebujeme?" [Public Theologians: Who They Are and Why We Need Them?]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, August 8, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Komjatické priateľstvá robia našu krajinu horšou" [Profane Friendships Make the Country Worse]. In: Denník N, June 28, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Nad písaním vlastného epitafu" [On Writing One's Own Epitaph]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, July 11, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Europe's Migration and Refugee Crisis: In Defense of Realistic Idealism." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, June 29, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Nálepka nič neznamená: náboženstvo ako jed, placebo a liek" [The Label Does Not Matter: Religion as a Poison, Panacea, and Medicine]. In: Denník N, June 28, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus" [Christian Approach to the Migration Crisis? Realistic Idealism]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, June 19, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Zostane financovanie cirkví v roku 1949?" [Will the Churches Continue to be Funded Under the 1949 Act?]. In: Denník N, June 13, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Nestačí len správne veriť, treba aj správne žiť." In: kosturiak.sk, May 23, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Spomeňte si na Ivetu, keď budete najbližšie čítať bulvárne správy" [Remember Iveta When You Are Reading Tabloid Gossip]. In: Denník N, April 28, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Jean Bethke Elshtain: An Augustinian at War." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy (Print Edition), Winter 2017, Number 6, 66-71.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ako zvestovať evanjelium v postmodernom svete?" [How to Communicate the Gospel in the Postmodern World]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, March 7, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Prežije demokracia na Slovensku?" [Will Democracy Survive in Slovakia?]. In: Denník N, March 7, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Slovakia's New Religious Registration Law is a Step in the Wrong Direction." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, March 1, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ako proti nádeji, v nádej uveriť" [Hoping Against Hope, He Believed]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, January 20, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Cirkvi nesmú mlčať, keď sa deje neprávosť" [Churches Must Not Be Silent in the Face of Injustice]. In: Denník N, January 12, 2017.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Prorocké kresťanstvo: nádej proti korupcii" [Prophetic Christianity: A Hope Against Corruption]. In: Denník N, December 21, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí k ušiam Pána" [The Wages of the Laborers, Which You Kept Back by Fraud, Have Reached the Ears of the Lord]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, December 2, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Twenty-seven Years after the Velvet Revolution: The Enduring Problem of a Contaminated Moral Environment." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, November 22, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Trump bude mojím prezidentom a zaslúži si šancu" [Trump Will Be My President and He Deserves a Chance]. In: Denník N, November 16, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Čo nám návšteva dalajlámu pripomenula o premiérovi Robertovi Ficovi" [What the Dalai Lama's Visit Reminded us of the Prime Minister Robert Fico]. In: Denník N, November 8, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť" [Whoever Loves Money Never Has Enough]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, October 28, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Čomu môžu čeliť Clintonová či Trump? Možno netušíme" [The Biggest Security Challenge for the next American president]. In: Denník N, October 21, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Návrh SNS na prísnu registráciu cirkví je zlý" [SNS Proposal for Strict Registration of Churches is a Bad Idea]. In: Denník N, October 11, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Kto stupňuje polarizáciu spoločnosti a ako jej zabrániť?" [Who Escalates Societal Polarization and How to Prevent It?]. In: Denník N, October 5, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin and Danni Ondraskova. "Václav Havel's Plea to America: "Help Russia on Road to Democracy." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, October 4, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Epidémia násilia v Chicagu. Sú zbrane problém?" [Epidemic of Violence in Chicago. Are guns the problem?]. In: Denník N, August 31, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ešte raz k obrane evanjelických biskupov a konzervatívnych kresťanov" [Once Again On the Defense of the Lutheran Bishops and Conservative Christians]. In: Denník N, August 29, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Na obranu biskupov" [In Defense of the Bishops]. In: Denník N, August 25, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "V akej spoločnosti chceme žiť?" [What Kind of Society We Want to Live In?]. In: Denník N, August 10, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin and Danni Ondraskova. "Central and Eastern Europe Needs an Engaged United States." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, August 8, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Jedni nesme bremená druhých, a tak naplníme Kristov zákon" [Bear One Another's Burdens, and in this Way You Will Fulfill the Law of Christ]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, August 8, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Demokracia potrebuje angažované cirkvi" [Democracy Needs Engaged Churches]. In: Denník N, July 27, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ochotne otvárajme ruku núdznemu a chudobnému" [Open Your Hand to the Poor and Needy]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, July 13, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Slávneho teológa cituje aj Fico. Stačí to?" [A Famous Theologian Quoted also by Fico. Is It Enough?]. In: Denník N, June 30, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Beda pastierom, ktorí pasú samých seba" [Woe to Shephards Who Feed Themselves]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, June 16, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Dajme Bohu, čo Bohu patrí" [Give to God What Belongs to God]. In: Konzervatívny denník Postoj - Svet Kresťanstva, June 8, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Verejné angažovanie sa kresťanov: Ponaučenia od Jean Bethke Elshtainovej" [Christian Public Engagement: Lessons from Jean Bethke Elshtain]. In: Konzervatívny denník Postoj, June 5, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Syntetický ľudský genóm: Nádej alebo desivá vyhliadka?" [Synthethic Human Genome: Hope or a Scary Prospect?]. In: Denník N, June 3, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Etika zodpovednosti: Šebej, Havel a iní" [Ethics of Responsibility: Šebej, Havel and others]. In: Denník N, April 22, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Buďme k politikom féroví. Aj k tým z Mosta a zo Siete" [Let's Be Fair to Politicians. Also to those from Most and Sieť]. In: Denník N, March 30, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Tunnel at the End of the Light: Slovakia’s Democracy on Trial." In: Providence: A Journal of Christianity & American Foreign Policy, March 23, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Politici klamú - čo s tým môžeme robiť?" [Politicians lie - what can we do about it?]. In: Denník N, March 17, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Za Boha, za národ: Na čej strane je Boh?" [For God and Nation: On Whose Side is God On?]. In: Denník N, March 11, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Zrážka civilizácií alebo zmätok v civilizáciách?" [The Clash of Civilizations or a Clash in Civilizations?]. In: Denník N, February 19, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Hovoriť pravdu moci" [To Speak Truth to Power]. In: Denník N, February 12, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Občianska zdvorilosť, morálka a demokracia" [Civility, Morality, and Democracy]. In: Denník N, February 3, 2016.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Falošná voľba medzi bezpečnosťou a súcitom" [The False Choice between Security and Compassion]. In: Denník N, December 3, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "November ’89: Naše zlé vlastnosti sú stále naším najväčším nepriateľom" [November ’89: Our Main Enemy Today is Still Our Own Worst Nature]. In: Denník N, November 17, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Antimoslimské postoje a konzervatívne hodnoty" [Anti-Muslim Attitudes and Conservative Values]. In: Denník N, November 6, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ako kresťania pomáhali utečencom a ako sa "mýlil" kňaz Robin Williams" [The Church as a Sanctuary for Refugees]. In: Denník N, October 8, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Aký by mal byť postoj kresťanov k utečeneckej kríze" [What Should Be the Attitude of Christians Toward the Refugee Crisis]. In: Denník N, August 31, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Rozhodný vojenský zásah proti Islamskému štátu je nevyhnutnosť" [Decisive Military Action Against the Islamic State is Necessary]. In: Denník N, August 25, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Dajú sa Hirošima a Nagasaki ospravedlniť?" [Was Bombing Hiroshima and Nagasaki Justified?]. In: Denník N, August 6, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Na obranu náboženskej slobody" [In Defense of Religious Freedom]. In: Denník N, July 30, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "O náboženskej gramotnosti" [On Religious Literacy]. In: Denník N, July 16, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Eutanázia je nesprávna odpoveď na správnu otázku" [Eutanasia Is the Wrong Answer to the Right Question]. In: Denník N, June 16, 2015.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Chicago má vítazné typy aj v kancelárii [Chicago Blackhawks Front Office as the Key to Success]. In: Denník N, June 3, 2015.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Smrtiace more a studené srdcia" [The Deadly Sea and Cold Hearts]. In: SME, May 29, 2015.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Zlyhanie cirkvi a kresťanský heroizmus" [The Failure of the Church and Christian Heroism During World War II]. In: Denník N, May 18, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Za čo Američania môžu a za čo nie" [American Responsibility in the World]. In: Denník N, May 6, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Potrebujú ľudské práva Boha?" [Does Human Rights Need God?]. In: Postoy, April 30, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Nelegitímna morálna voľba vo vojne proti terorizmu" [Illegitimate Moral Choice in the War Against Terrorism]. In: Denník N, April 13, 2015.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Kde je slovenský Martin Luther King, keď ho potrebujeme?" [Where is a Slovak Martin Luther King Jr. When We Need Him?]. In: Denník N, April 7, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ako ďaleko je oltár od trónu" [The Distance Between the Altar and Throne]. In: SME, March 17, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Aké je miesto cirkvi vo verejnom priestore" [Church in the Public Square]. In: Denník N, March 6, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Antikatolicizmus: Posledný prijateľný predsudok?" [Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice?]. In: Denník N, February 18, 2015.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Referendum nie je len o výsledku" [The Referendum Is Not Just About the Outcome]. In: SME, December 23, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Vianoce ako výzva na prijatie" [Christmas as a Call to Acceptance]. In: SME, December 8, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Financovanie cirkví na Slovensku" [Financing Churches in Slovakia]. In: SME, November 21, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Slovenský deň nezávislosti: spomienky na November 1989" [Slovak Independence Day: Memories of November 1989]. In: Postoy, November 17, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Náboženstvo a Politika" [Religion and Politics]. In: SME, November 4, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Spravodlivá vojna proti Islámskemu štátu" [Just War Against the Islamic State]. In: SME, October 17, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Prečo je rozruch okolo červenokožcov?" [Why So Much Fuss about the "Redskins"?]. In: SME, October 13, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Zápas ideí o slobode" [The Battle of Ideas about Freedom]. In: SME, September 17, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Keď si spoločnosť váži spravodlivosť" [When the Society Values Justice]. In: SME, August 27, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Ľudská prirodzenosť a politika: Kde je Reinhold Niebuhr keď ho potrebujeme?" [Human Nature and Politics: Where is Reinhold Niebuhr when We Need Him?]. In: Postoy, August 27, 2014. Reprinted in: Nové noviny centrum: noviny o ľudovej politike a spoločnosti (Bratislava, SK: Združenie pre umenie a spoločnosť, IV-166, September 03, 2014), 6-7.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Náboženstvo rodičov a najlepší záujem dieťaťa" [The Parents' Religion and the Best Interest of the Child]. In: Postoy, June 30, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Etika vojny a mieru" [The Ethics of War and Peace]. In: Postoy, June 09, 2014.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Manželstvo na križovatke" [Marriage at the Crossroads]. In: Postoy, January 27, 2014. Reprinted in: Nové noviny centrum: noviny o ľudovej politike a spoločnosti (Bratislava, SK: Združenie pre umenie a spoločnosť, IV-138, January 29, 2014), 3. div align="justify">Ondrasek, Lubomir Martin. "Modlitba o milosť, odvahu a múdrosť" [The Serenity Prayer]. In: Postoy, December 16, 2013.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Inšpirujúce vodcovstvo a verejná služba" [Inspiring Leadership and the Public Service]. In: Postoy, December 02, 2013.
Ondrasek, Lubomir Martin. Interview: "Fanúšikom martinského hokeja aj v Chicagu." In: Martinsko - Turčianskoteplicko, Martin, SK: regionPress, 48/2013, 12-13.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Dar slobody, bremeno zodpovednosti: Úloha cirkvi vo svete" [The Gift of Freedom and the Burden of Responsibility: The Role of the Church in the World]. In: Postoy, November 19. 2013.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Jean Bethke Elshtainová: žena demokratickej povahy a morálnej odvahy" [Jean Bethke Elshtain: A Woman of Democratic Temperament and Moral Courage]. In: Postoy, October 16, 2013.
Ondrasek, Lubomir Martin. "Jean Bethke Elshtain, Václav Havel, and the Ethics of Responsibility." In: Capital Commentary. The Center for Public Justice, Washington, D.C., October 04, 2013.
Ondrasek, Lubomir Martin. Interview: "Aj v Amerike srdcom Martinčan." In: Martinsko - Turčianskoteplicko, Martin, SK: regionPress, 30/2011, 5.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Interview: "Pentekostalizmus je náboženstvom srdca" [Pentecostalism is a Religion of the Heart]. In: Postoy, June 28, 2011. Reprinted in: Cirkevné listy (Liptovský Mikuláš, SK: Tranoscius, CXXXV, 9/2011), 4-8.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. Financing Churches in Slovakia: Debate and Dilemma. In: Sightings. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, June 02, 2011.
Reprinted in: The Being Blog. American Public Media, June 02, 2011.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Reakcia Ľubomíra M. Ondráška na článok Ústav pre vzťahy štátu a cirkví nečakane končí." In: Postoy, May 04, 2011.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "Religious Registration in the Slovak Republic: Constitutional yet Patently Problematic." In: Sightings. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, March 18, 2010.
Reprinted: Ekklesia. London, UK.
 
Ondrasek, Lubomir Martin. "The Velvet Prophet: Václav Havel and His Message of Responsibility." In: Sightings. Martin Marty Center, University of Chicago Divinity School, November 19, 2009.
 
 
ACTA SANCTORUM, Inc., 5559 S. Kimbark Avenue, Chicago, IL 60637, USA
Copyright © 2009 Acta Sanctorum, Inc. All Rights Reserved. Designed by: ZEZAN